Opłata za zajęcie pasa drogowego


Odpowiedzialny merytorycznie:

Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami
pl. Jana Pawła II 1
I piętro, pok. 208
tel. 32 214-71-38


Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVII/320/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 , art. 18 ust.2 pkt. 15 , art.40 ust. 1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).) w związku z art. 40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 460.)

Opłaty:
Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych:
- przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości, - 2,00 zł - przy zajęciu jezdni od 20% do 50 % szerokości - 4,00 zł
- przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł
- przy zajęciu chodnika - 1,00 zł
- przy zajęciu pobocza , placów, zatok , ścieżek rowerowych i ciągów pieszych:- 0,60 zł
- przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego - 0,50 zł

Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na
prawach wyłączności pod parkingi ustalić w wysokości
- 0,20 zł

Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, zajętego przez rzut poziomy urządzeń
dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym z wyłączeniem obiektów mostowych:
- dla sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej - 6,00 zł
- dla sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej - 10,00 zł
dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych na obiektach mostowych - 50,00 zł

Dzienne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
dla zajęcia przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł
dla zajęcia przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł

Dzienne stawki opłat za 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogi gminnej - 1,00 zł

Opłatę za zajęcie pasa drogowego pobiera się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w:

Kasie Urzędu Miejskiego:
pl. Jana Pawła II 1
parter budynku pok. 111
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

lub dokonuje się wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wskazane w decyzji

Rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
Nr 68 1020 13 90 0000 6802 0024 9680
 

Kliknij tutaj

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  15‑11‑2012 15:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  15‑11‑2012 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2016 12:39:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie