Inne opłaty i cenniki


Centrum Edukacji Ekologicznej

Cennik wynajmu sali konferencyjnej i sali ekspozycyjnej w Centrum Edukacji Ekologicznej w czechowicach-Dziedzicach

Najem pomieszczeń w Centrum Edukacji Ekologicznej - zasady


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej


Ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o. o.,

Opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Ceny biletów wstępu na sztuczne lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicacch-Dziedzicach

Ceny biletów wstępu na pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach  (Stadion MOSiR, Teren rekreacyjny MOSiREK, Boisko do piłki plażowej)

Ceny biletów wstępu na otwarte baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

Ceny biletów wstępu na krytą pływalnię "Wodnik" i odnowę biologiczną na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

Ceny biletów wstępu na wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne MOSiR dla korzystających w ramach programu RODZINA 3+
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Wysokość stawki żywieniowej w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom Pomocy Społcznej "Złota Jesień"

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach w 2023 roku

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Żłobek Miejski

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat - zmiana w uchwale


Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkola publiczne

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Administracja Zasobów Komunalnych
Cennik opłat za korzystanie z urządzeń szaletów miejskich zlokalizowanych na targowisku miejskim w Czechowicach-Dziedzicach

Cennik opłat za korzystanie z usług pogrzebowych i cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czechowicach-Dziedzicach

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  29‑11‑2012 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  29‑11‑2012 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2023 11:29:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie