Wydział Organizacyjny i Kadr


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
pl. Jana Pawła II 1
II piętro, pok 306, tel. 32 214 71 41

NAZWA REJESTRU: Rejestr skarg i wniosków
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozdział VIII "Skargi i Wnioski" ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem cywilnym.

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr zarządzeń burmistrza
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU:

Rejestr zarządzeń kierownika urzędu
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP, na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU:

Rejestr pism okólnych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych upoważnień do działania w imieniu burmistrza jako organu gminy
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr poleceń służbowych kierownika urzędu
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych w Zbiorach Danych Osobowych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr korespondencji przychodzącej
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem cywilnym.

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr korespondencji wychodzącej
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem cywilnym.

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrz Czechowic-dziedzic w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz pieczęci urzędowych stosowanych przez jednostki organizacyjne gminy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU: Rejestr ryzyka dla wydziału
FORMA:

papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie nr 120.33.2011 kierownika Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr legitymacji służbowych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr delegacji służbowych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych do Archiwum Zakładowego
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr emerytów Urzędu MiejskiegoFORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem cywilnym.

------------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr rezerwacji sal
FORMA: elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rejestr pomocniczy
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 

------------------------------------------------

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Polaczek,tel.(032)2147141 , w dniu:  05‑03‑2007 10:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  05‑03‑2007 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2022 12:31:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie