Deklaracje i pełnomocnictwo


Odpowiedzialny merytorycznie:

Biuro ds. Gospodarki Odpadami 
ul. Ks. J. N. Barabasza 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32/ 214 71 75
     32/ 214 71 84
     32/ 214 71 90
e-mail: bgo@um.czechowice-dziedzice.pl

 

I. Deklaracja

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wykaże liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.


W przypadku gdy zmianie ulegnie liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, jej właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Deklaracje składają: właściciele, zarządy nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej nie muszą składać deklaracji w ich imieniu zrobi to zarządca.

Sposób obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami:
 

liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość x stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi = opłata np. 4 osoby zamieszkujące nieruchomość x 30,00 zł = 120,00  zł


Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wykorzystują kompost na własne potrzeby, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Warunkiem skorzystania z ulgi będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne.


Wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca uwzględnianego w obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.


Właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują, że będą kompostować bioodpady, zostanie zabrany brązowy pojemnik na odpady BIO.


Jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Czechowic-Dziedzic określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

II. Pełnomocnictwo

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu bądź na rachunek bankowy PKO BP S.A. nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680.
Zwolnienie od opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.

 

Załączniki

25‑02‑2021 10:55:22
Dokumenty:
Plik pdf Odwolanie_zmiana_pelnomocnictwa.pdf
25‑02‑2021 10:56:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pelnomocnictwo.pdf
25‑02‑2021 10:56:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf deklaracja_14.01.2022 r..pdf
14‑01‑2022 07:43:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
379KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc deklaracja_14.01.2022 r..doc
14‑01‑2022 07:46:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Biuro ds. Gospodarki Odpadami - Iwona Szuler kierownik 32 214-71-90 , w dniu:  25‑02‑2021 10:25:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  25‑02‑2021 10:25:34
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2021 10:06:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie