Informacje o środowisku i jego ochronie


Obwieszczenie

29‑10‑2019 13:49:21
Burmistrza Czechowic-Dziedzic dla stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑10‑2019 12:08:10
Burmistrza Czechowic-Dziedzic o wydanym postanowieniu opiniującym pozytywnie projekt robót geologicznych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w Czechowicach-Dziedzicach” realizowanej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”. Kontrakt IV „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe: Część 3.1”Podzadanie 24” .
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑10‑2019 11:55:58
Burmistrza Czechowic-Dziedzic o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

”Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną 3-stanowiskową, myjnią automatyczną, parkingami, obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz wewnętrznym układem drogowym w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów (dz. nr 3197/33, 3197/39, 3197/40, 3197/42 – obręb 0001 Czechowice"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑10‑2019 14:17:51
Burmistrza Czechowic-Dziedzic o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-1) w Czechowicach-Dziedzicach - Etap II"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑10‑2019 14:04:25
Burmistrza Czechowic-Dziedzic dla stron postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-1) w Czechowicach-Dziedzicach - Etap II"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

22‑10‑2019 09:22:46
Burmistrza Czechowic-Dziedzic dla stron postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o śrdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi powiatowej łączącej ul. nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-1) w Czechowicach-Dziedzicach - Etap II"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑10‑2019 11:17:14
Burmistrza Czechowic-Dziedzic dla stron postępowania o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 799/13, 799/9, 799/10, 799/11 - obręb Czechowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑10‑2019 10:45:58
Burmistrza Czechowic-Dziedzic dla stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z pozostałymi obiektami i infrastrukturą techniczną – na potrzeby działalności polegającej na montażu silników elektrycznych oraz generatorów prądu i związanych z tym podzespołów dla pojazdów elektrycznych – na działce ewidencyjnej 2078/104 oraz częściowo na działce ewidencyjnej nr 2078/101, 2078/102, 2078/100 obręb 0001 Czechowice, jednostka ewidencyjna Czechowice-Dziedzice – miasto"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑10‑2019 10:23:29
o wydanej przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Centrum logistyczne z częścią usługową, w skład którego wchodzą obiekty magazynowe i spedycyjne, budynki biurowo-socjalne oraz obiekt usługowo-handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działkach 2889/13, 2889/14, 2889/22, 2889/26, 5610 w Czechowicach-Dziedzicach i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

07‑10‑2019 10:17:26
o wydanej przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową stacji paliw wraz z punktem dystrybucji gazu, częścią biurową, restauracyjną oraz zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną" i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 131 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Bernadetta Klimek, tel.(032)2147169 , w dniu:  14‑08‑2007 10:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  14‑08‑2007 10:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2019 13:53:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie