Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Jana Pawła II 3/2,
pokój nr 7, tel. (0-32) 214-71-28

Tryb przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży: - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wycena nieruchomości,
- Uchwała Rady Miejskiej o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży,
- Zarządzenie Burmistrza i wykaz nieruchomości podlegający wywieszeniu na tablicy ogłoszeń,- ogłoszenie o przetargu podlegające opublikowaniu w prasie i podaniu do publicznej wiadomości,
- przeprowadzenie przetargu, wywieszenie wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń,- umowa notarialna.


Podstawa prawna: Ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ).

Informacja wytworzona przez:
Barbara Herok-Borowskatel 32 214 71 30 , w dniu:  11‑06‑2007 08:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Herok-Borowska
email: geodeta@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-30
, w dniu:  11‑06‑2007 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2016 15:37:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie