Umorzenie zaległości w podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Podania o umorzenia zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości – osoby fizyczne i przedsiębiorcy (pomoc publiczna).

Jakie dokumenty:
  • podpisany wniosek o umorzenia zaległości w podatku.

Wniosek powinien również zawierać uzasadnienie, a w razie konieczności dokumenty mogące potwierdzić przywoływane argumenty oraz inne wymagane przez przepisy prawa (pomoc publiczna).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski, pokój 108.
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy nie wymagające zbierania dowodów niezwłocznie. Inne sprawy po otrzymaniu dowodów, informacji i wyjaśnień.
Opłaty skarbowe:
Brak opłat.
Dodatkowe informacje:
Podanie należy składać na biurze podawczym.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jarzyna, tel.(032)2147113 , w dniu:  04‑01‑2007 15:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  04‑01‑2007 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2022 14:55:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie