Ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków.

Dokumenty i procedura uzyskania ulgi inwestycyjnej

Jakie dokumenty:
  • podpisane podanie o udzielenie ulgi,
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski, pokój 108.
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy nie wymagające zbierania dowodów niezwłocznie. Inne sprawy po otrzymaniu dowodów, informacji i wyjaśnień.
Opłaty skarbowe:
Brak.
Dodatkowe informacje:
Ulga przysługuje na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich. Podanie należy składać na biurze podawczym.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 13 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jarzyna, tel.(032)2147113 , w dniu:  04‑01‑2007 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  04‑01‑2007 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2022 14:54:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie