Dokumenty i materiały programowe


Akty prawne

a) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

 

 - Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  - Uchwała Nr XXXI/368/20  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia  z dnia 15 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - Uchwała nr XXX/353/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 24 listopada 2020 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i sposobu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- Uchwała nr XLI/471/21  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - Uchwała nr XXXI/367/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 - Uchwała nr XXX/352/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
Informacja wytworzona przez:
Biuro ds. Gospodarki Odpadami , w dniu:  25‑02‑2021 13:59:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  25‑02‑2021 13:59:31
Data ostatniej aktualizacji:
25‑11‑2021 16:02:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie