Opłaty zasady, stawki i terminy


Odpowiedzialny merytorycznie:

Biuro ds. Gospodarki Odpadami
ul. ks. J.N. Barabasza 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 214-71-84
     32 214-71- 90

e-mail: bgo@um.czechowice-dziedzice.pl

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, uiszcza się w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1469 z późn. zm. ).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 
Uchwała nr XLI/471/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
•     30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość


Uwaga! Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie obciążony stawką w wysokości 90,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:
•    za styczeń i luty do 20 lutego danego roku,
•    za marzec i kwiecień do 20 kwietnia danego roku,
•    za maj i czerwiec do 20 czerwca danego roku,
•    za lipiec i sierpień do 20 sierpnia danego roku,
•    za wrzesień i październik do 20 października danego roku,
•    za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku


UWAGA!

Gmina nie obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są zawrzeć umowę z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w celu kontroli wykonywania przez tych właścicieli oraz przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele tych nieruchomości są obowiązani do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Właścicielom nieruchomości niezamieszkałych nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

 

Informacja wytworzona przez:
Biuro ds. Gospodarki Odpadami - Iwona Szuler kierownik tel. 32 214-71-90 , w dniu:  25‑02‑2021 10:58:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  25‑02‑2021 10:58:32
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2023 12:09:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie