Udostępnienie informacji publicznej


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902)
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
1.    Biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  pl. Jana Pawła II 1
2.    Przesłać na adres:
o    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach ,pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
o    e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl
o    za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Opłaty:
Bezpłatnie, chyba że podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji.
Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.
 
Termin odpowiedzi:
♦ Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
♦W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w ww terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.
 
Tryb odwoławczy:
♦ W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
♦ Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
 

 

Plik doc wzór wniosku
11‑05‑2022 14:53:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  09‑01‑2013 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  09‑01‑2013 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2022 15:15:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie