Stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice


Odpowiedzialny merytorycznie:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
pl. Jana Pawła II 3/2
tel. 32 214-71-29

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 184/11 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) i art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).)


Minimalne stawki czynszu rocznego za dzierżawę gruntów na cele rolnicze
a) pod uprawy rolne powyżej 10 arów 1,50 zł za 1 ar pow.
b) pod łąki i pastwiska powyżej 10 arów - 1,00 zł za 1 ar pow.
c) pod stawy - 3,00 zł za 1 ar pow.
d) pod ogródki od 5 arów - 25 zł // od 5 do 10 arów - 50,00 zł
e) pod dojazdy do posesji - 20,00 zł bez względu na powierzchnię
f) pod pasieki 10,00 zł za 1 ar pow. (stawka obowiązuje od 18 września 2013 r.)

Minimalne stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę 1m2 gruntów pod handel i gastronomię

I strefa śródmiejska 5,00 zł
II strefa pośrednia 4,00 zł
III strefa podmiejska 3,00 zł

Minimalne stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę 1m2 gruntów:

a) pod usługi - 3,00 zł
b) pod place i składowiska - 0,50 zł
c) pod garaże - 1,00 zł
d) pod parkingi i miejsca postojowe - 1,00 zł

Minimalne stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę gruntów pod obiekty budowlane i obiekty ruchome:
a) pod obiekty budowlane (koncentratory telefoniczne, szafy ONU, stacje transformatorowe, reduktory, rozdzielnie gazu itp. do 10m2 - 20,00 zł // powyżej 10m2 - 20,00 zł +2,00 zł za każdy następny m2
b) pod obiekty ruchome (kontenery na śmieci, trzepaki, toalety) - 20,00 zł za każdy obiekt niezależnie od powierzchni

Stawki czynszowe za dzierżawę gruntów są stawkami netto i nie obejmują podatku VAT

Opłaty czynszowe pobiera się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w:

Kasie Urzędu Miejskiego:
pl. Jana Pawła II 1
parter budynku pok. 111
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.30
piątek: 7.30-13.30

lub dokonuje się wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:

Rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
Nr 68 1020 13 90 0000 6802 0024 9680

Terminy opłaty czynszu:
- do 10 dnia miesiąca - dla prowadzących działalność gospodarczą
czynsz roczny:
- do 31 marca właściciele ogródków
- do 31 października - prowadzący działalność rolną
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  15‑11‑2012 09:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  15‑11‑2012 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2020 14:52:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie