Rok 2013


I. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami/Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji
ZAKRES KONTROLI: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: "Małe projekty"
remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie-Miliardowicach.
TERMIN KONTROLI: 14.05.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji, pl. Jana Pawła II 3/3, tel. 32 214 71 68

----------------------------------------------------------------------------------
II. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ZAKRES KONTROLI: Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje) w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.
TERMIN KONTROLI: 09.05.2013 r. - 20.05.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, III piętro, pok. 405, tel. 32 214 71 00
----------------------------------------------------------------------------------

III. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami
ZAKRES KONTROLI:
a)Termomodernizacja istniejącego budynku OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach,
b) Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach
TERMIN KONTROLI: 14.05.2013 r. - 17.05.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami, I piętro, pok. 208, tel. 32 214 71 40

----------------------------------------------------------------------------------

IV. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji
ZAKRES KONTROLI: Kontrola zamówienia w ramach projektu ID 1134 współfinansowanego z RPO WSL na lata 2007-2013 - "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach"
TERMIN KONTROLI: 17.06.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji, pl. Jana Pawła II 3/3, tel. 32 214 71 68

----------------------------------------------------------------------------------


V. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Śląski Urząd Wojewódzki
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami
ZAKRES KONTROLI: Wykorzystanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych w 2012 r. na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
TERMIN KONTROLI: 30.08.2013 - 09.09.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Organizacyjny i Kadr - II piętro, pok. 306, tel. 32 214 71 96

----------------------------------------------------------------------------------

VI. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji
ZAKRES KONTROLI: Kontrola zamówienia w ramach projektu ID 1134 współfinansowanego z RPO WSL na lata 2007-2013 - "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach"
TERMIN KONTROLI: 06.11.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji, pl. Jana Pawła II 3/3, tel. 32 214 71 68

----------------------------------------------------------------------------------

VII. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach: Wydział Finansowo-Budżetowy
ZAKRES KONTROLI: Kontrola gospodarki finansowej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r do dnia 19 grudnia 2013 r.
TERMIN KONTROLI: 12.2013 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Finansowo-Budżetowy, pl. Jana Pawła II 1, tel. 32 2147113
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  06‑06‑2013 09:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  06‑06‑2013 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2015 16:36:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie