Rok 2012


I. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA:

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ZAKRES KONTROLI: realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej nr GK/I/0932/13/102/2010 dotyczącej: sposobu przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych
TERMIN KONTROLI: 10.01.2012-27.01.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Jana Pawła II 3/2, tel. 32 214 71 30

--------------------------------------------------------

II. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bielsku-Białej
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Wydział Księgowości, Wydział Organizacyjny i Kadr
ZAKRES KONTROLI: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobrania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego/ 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3./ prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4./ Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
TERMIN KONTROLI: 10.04.2012 r. - 25.04.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Księgowości, pl. Jana Pawła II 1, III p., pokój 413, tel. 32 214-71-03

--------------------------------------------------------

III. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami
ZAKRES KONTROLI: Kompleksowe badania zieleńców w Czechowicach-Dziedzicach - zieleniec ul. J. Słowackiego
TERMIN KONTROLI: 09.05.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami, pl. Jana Pawła II 1, I piętro, pokój 207, tel. 32 214-71-40

--------------------------------------------------------

IV. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Starosta Bielski
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Wydział zarządzania kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
ZAKRES KONTROLI: realizacja zadań obrony cywilnej przez Urząd Milejski w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2008-2012
uregulowania organizacji obrony cywilnej w gminie, ocena stanowiska pracy ds. obrony cywilnej, wykonanie "Wytycznych Starosty Bielskiego w s[prawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie bielskim" do działalności na rok bieżący.
TERMIN KONTROLI: 26.06.2012 r - 27.06.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, pl. Jana Pawła II 1, III piętro, pokój 404, tel. 32 214-71-54

--------------------------------------------------------

V. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Infrastruktury
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ZAKRES KONTROLI: Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa z przeznaczeniem wykonania zabiegów ochrony konserwatorskiej drzew rosnących w Alei Lipowej przy ul. M. Kopernika, drzewa z gatunku lipa drobnolistna zlokalizowanego przy ul. Burzej w Ligocie oraz drzew z gatunku dąb szypułkowy - 3 szt. objętych ochroną prawną na podstawie art. 44 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 151, poz. 1220, zpóżn. zm.) w formie pomników przyrody.
TERMIN KONTROLI: 26.06.2012 r. - 29.06.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pl. Jana Pawła II 1, III piętro, pokój 409, tel. 32 214-71-69

--------------------------------------------------------

VI. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami, Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji
ZAKRES KONTROLI: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Weryfikacja realizacji Centrum Kulturowo-Sportowego w Zabrzegu
TERMIN KONTROLI: 26.06.2012 r. - 27.06.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji, pl. Jana Pawła II 3/3, tel. 32 2147189

--------------------------------------------------------

VII. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA:
Archiwum Państwowe w Katowicach
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Urząd Stanu Cywilnego
ZAKRES KONTROLI: Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Czechowicach-Dziedzicach
TERMIN KONTROLI: 29.06.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI: Urząd Stanu Cywilnego, pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pokój 304, tel. 32 214 71 44

--------------------------------------------------------
JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA:
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej
JEDNOSTKA KONTROLOWANA: Wydział Organizacyjny i Kadr
ZAKRES KONTROLI:
Archiwum Zakładowe
TERMIN KONTROLI:
28.11.2012 r.
DOKUMENTACJA KONTROLI:
Wydział Organizacyjny i Kadr, pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pok. 306, tel. 32 2147196


Informacja wytworzona przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  07‑11‑2012 13:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  07‑11‑2012 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2012 10:26:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie