Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn : "Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wyposażeniem'.


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 16.07.2007 roku przetarg nieograniczony na zadanie pn : "Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wyposażeniem" został unieważniony gdyż Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 27.06.2007 roku na w/w zadanie nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie zgłosił się do podpisania umowy . Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm./.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  18‑07‑2007 14:04:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  18‑07‑2007 14:04:25
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2007 14:04:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie