Komisja Rewizyjna 2005 r.


Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2005


- zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/373/05 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dn. 15 marca 2005 r.

1) PKM (temat z 2004 r.) - kontrola zawieranych umów w l.2002-2003,
- sposób użytkowania obiektów w kontekście obniżenia kosztów utrzymania,
- finanse i zatrudnienie - I kwartał 2005 r., (podmiot kontroli - PKM).
2) Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. - 15.04.2005 r.
3) Opracowanie wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza za 2004 r. - 15.04.2005 r.
4) Ściągalność należności podatkowych przez Burmistrza w 2004 r. - I kwartał 2005 r.
5) Kontrola umów i porozumień zawieranych przez Burmistrza w imieniu gminy z organizacjami pozarządowymi za lata 2003-2004 - II kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - UM).
6) Kontrola działalności Miejskiej Biblioteki Pubkicznej w zakresie:
- obsługa i rejestr czytelników,
- kontrola zawartych umów za lata 2003-2004,
- gospodarka finansowa w zakresie : zakupu ksiażek, czasopism, materiałów biurowych, urządzeń, oprogramowań komputerowych, itp. - II kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - MBP).
7) Kontrola Referatu Świadczeń Społecznych za 2004 r. - dodatki mieszkaniowe i zasiłki rodzinne - II kwartał 2005 r. (podmiot kontroli - UM Referat Świadczeń Społecznych).
8) Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2004 r.
- prawidłowość przyznawanych zasiłków celowych - II kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - OPS).
9) Kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem wydatkowanych środków w 2004 r. - III kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - GKRPA).
10) Kontrola funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych w 2004 r.
- struktura organizacyjna i zakres działalności - III kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - ZOPO).
11) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
- kontrola gospodarki finansowej prowadzonej przez PIM Spółka z o.o. w 2003 r.
- kontrola zarówno w zakresie usług nabywanych, jak i świadczonych przez PIM Spółka z o.o. (Podmiot kontroli - PIM Spółka z o.o.).
W przypadku kontroli PIM proponujemy skorzystania z usług Beskidzkiej Kancelarii Biegłych Rewidentów "Partner" sp. zo.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 46, jako specjalistów i ekspertów proponowanych tematach kontroli - III/IV kwartał 2005 r.
12) Kontrola wydatków związanych z delegacjami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego za 2004 r. do IV kwartału 2005 r. - IV kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - UM).
13) Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych przez Burmistrza - do III kwartału 2005r. - IV kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - Burmistrz).
14) Kontrola wykonanania uchwał Rady Miejskiej od IV/2002 r. do końca II kwartału 2005 r. - IV kwartał 2005 r. (Podmiot kontroli - Burmistrz).
15) Rozpatrywanie skarg - na bieżąco.

Informacja wytworzona przez:
Renata Gabryś, Urszula Kaps (032) 214-71-36 , w dniu:  24‑06‑2005 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  24‑06‑2005 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2011 12:43:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie