Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Kunza w Bronowie, Wykonanie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej przy ul. Zajęczej w Czechowicach - Dziedzicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro
Nazwy zadania:
1. Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Kunza w Bronowie.

2. Wykonanie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej przy ul. Zajęczej w Czechowicach - Dziedzicach.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zadanie 1. Budowa linii kablowej na parkingu przy ul. Ks. Kunza na dł. 35 metrów i zabudowa słupa oświetleniowego wraz z oprawą zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
Zadanie 2 . Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetleniowej przy ul. Zajęczej na dł. 160 m, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
2. TERMIN REALIZACJI : do 20.11.2008 r.
3. SKŁADANIE OFERT : do 24.10.2008r. do godz. 1400.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty dla określonego przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót .
4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI ZADANIA: zakres zgodny z opracowanymi projektami budowlanymi na w/w zadania.
Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl ( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )

Data ogłoszenia: 21.10.2008 r.
Opracował: B. Szopa

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami
Renata Rus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ul. Zajęcza - plan
21‑10‑2008 11:12:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ul. Zajęcza - projekt
21‑10‑2008 11:11:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ul. Ks. Kunza - schemat
21‑10‑2008 11:07:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ul. Ks. Kunza - projekt
21‑10‑2008 11:05:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ul. Ks. Kunza - plan
21‑10‑2008 11:05:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
346KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Renata Rus, tel 032 214-71-39 , w dniu:  21‑10‑2008 10:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  21‑10‑2008 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2008 10:43:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie