Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czechowice Dziedzice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro

Nazwy zadań:1. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Dębowej bocznej w Czechowicach - Dziedzicach.

2. Budowa oświetlenia przy ul. Bażantów w Czechowicach - Dziedzicach

3.Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki w Czechowicach - Dziedzicach

4. Dobudowa oświetlenia przy ul. Kwiecistej w Czechowicach - Dziedzicach.

5.Dobudowa oświetlenia przy ul. Zawiłej w Czechowicach - Dziedzicach.

6. Dobudowa oświetlenia przy ul. Ślepej w Czechowicach - Dziedzicach

7.Dobudowa oświetlenia przy ul. Gazy w Zabrzegu

8. Dobudowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej i Owocowej w Zabrzegu

9. Budowa oświetlenia przy ul. Szymanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach

10. Dobudowa oświetlenia przy ul. Rudzickiej w Bronowie.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dla każdego zadania określono w Tabeli Elementów Rozliczeniowych

2. TERMIN REALIZACJI : do 30.06.2009r.

3. SKŁADANIE OFERT : do 11.05.2009r. do godz. 900.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych dla każdego wybranego zadania.

4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do kierowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ,

wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. ZAKRES ZADANIA: zakres każdego zadania zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych.

Dokumenty dla Wykonawców można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami ( pok. 208-211 ) lub na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl( zamówienia publiczne - zamówienia o wartości do 14 tys. euro )Data ogłoszenia: 4.05.2009 r.Opracowała:

B. SzopaTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Barbara Szopa, tel.032-2147138 , w dniu:  04‑05‑2009 13:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Adamiec
email: izd@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-37
, w dniu:  04‑05‑2009 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2009 13:43:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie