Ulga z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej.

Uzyskanie ulgi z tytułu odbywania zasadniczej służby wojskowej

Jakie dokumenty:
  • podpisane podanie o udzielenie ulgi,
  • oświadczenie o okresie odbywania zasadniczej służby wojskowej.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski, pokój 108.
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy nie wymagające zbierania dowodów niezwłocznie. Inne sprawy po otrzymaniu dowodów, informacji i wyjaśnień.
Opłaty skarbowe:
Brak.
Dodatkowe informacje:
Podanie należy składać na biurze podawczym.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 13a ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z póżn. zm.).
Informacja wytworzona przez:
Joanna Jarzyna, tel.(032)2147113 , w dniu:  04‑01‑2007 15:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: shodur@volvox.pl tel.:0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  04‑01‑2007 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2015 13:34:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie