Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Search:
Sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetaegu ustnego nieograniczonego - działki poł. w Cz-Dz przy ul. Zawiłej.
2015-08-25(33 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
2015-08-20(54 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-08-10(31 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-08-10(32 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-08-06(31 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Radosnej.
2015-07-15(37 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem 2078/92 stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zamkowej.
2015-07-15(40 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rolnej.
2015-07-15(38 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2015-07-06(31 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek 2755/61 i 2755/62 stanowiącej własność Gminy położ. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przebiśniegów
2015-06-19(39 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 2755/83 stanowiącej własność Gminy położ. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki-Napierskiego
2015-06-19(39 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-05-20(29 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-05-20(29 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-05-20(29 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-05-20(29 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2015-05-20(30 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.
2015-02-03(39 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice położonej w Zabrzegu przy ul. Waryńskiego.
2015-02-03(39 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 41/23 stanowiącej własność Gminy położ. w Ligocie przy ul. Wapienickiej.
2014-12-30(40 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 4613/1 stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej przy ul. Kościelnej.
2015-01-21(37 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego poł. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kościelnej
2014-09-25(32 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek 2801/97, 2801/98 stanowiącej własność Gminy położ. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zawiłej
2014-09-09(40 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 41/23 stanowiącej własność Gminy położ. w Ligocie przy ul. Wapienickiej
2014-09-03(40 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza.
2014-07-17(42 KB)More...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 483/14 stanowiącej własność Gminy położ. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego
2014-08-27(40 KB)More...
Ogłoszenie - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przebiśniegów.
2014-07-17(39 KB)More...
Ogłoszenie - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.
2014-07-17(39 KB)More...
Ogłoszenie - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Zabrzegu przy ul. Waryńskiego.
2014-07-17(39 KB)More...
Ogłoszenie - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki-Napierskiego..
2014-07-17(39 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie Ligota, ul. Wapienicka
2014-07-07(32 KB)More...
Ogłoszenie - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedizcach przy ul. Zamkowej.
2014-07-04(39 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2014-06-30(31 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czechowice-Dziedzice, ul. Przebisniegów
2014-06-13(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czechowice-Dziedzice, ul. Kostki-Napierskiego
2014-06-13(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czechowice-Dziedzice, ul. Zawiła
2014-06-13(31 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czechowice-Dziedzice ul. Kopernika
2014-05-20(31 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zabrzeg ul. Waryńskiego
2014-05-20(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2014-04-30(32 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rolnej.
2014-04-30(39 KB)More...
Ogłoszenie - przetargi ograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Zabrzegu i Ligocie.
2014-03-11(41 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2014-01-30(32 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2014-01-30(31 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zamkowej.
2014-01-24(38 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Korczaka.
2014-01-24(38 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Rolnej.
2013-11-26(39 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Ligocie przy ul. Bory.
2013-11-26(38 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2013-11-26(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
2013-11-14(48 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Reymanta.
2013-10-31(38 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zamkowej.
2013-10-25(38 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, połozonej w Ligocie przy ul. Włościańskiej.
2013-10-14(37 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czechowice-Dziedzice, ul. Rolna 
2013-10-07(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Czechowice-Dziedzice, ul. Zamkowa
2013-10-07(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
ul. Reymonta, Czechowice-Dziedzice

2013-09-25(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
ul. Bory, Ligota
2013-09-25(32 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
ul. Włościańska, Ligota
2013-09-25(31 KB)More...
Ogłoszenie - ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki-Napierskiego i ul. Przebiśniegów
2014-01-16 15:01:37(41 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Chłopskiej.
2013-07-30(36 KB)More...
Ogłoszenie - ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Pogodnej i ulicy Radosnej.
2013-06-18(39 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2013-06-10(32 KB)More...
Ogłoszenie - VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i DK-1.
2013-04-23(37 KB)More...
Ogłoszenie - ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicach: Kostki-Napierskiego, Przebiśniegów i Zawiłej.
2013-04-23(44 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
ul. Pogodna w Czechowicach-Dziedzicach
2013-01-18(29 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2012-12-05(30 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2012-11-16(30 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów.
2012-11-16(38 KB)More...
Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki-Napierskiego i Przebiśniegów.
2012-10-16(40 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. (2012-10-09)
Download attachment More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-09-18(31 KB)More...
Ogłoszenie - V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i DK-1
2012-09-18(40 KB)More...
Ogłoszenie - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przebiśniegów i Zawiłej.
2012-09-10(46 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-09-04(31 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-09-04(32 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-09-04(35 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-08-23(29 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogranicznego.
2012-07-11(34 KB)More...
Ogłoszenie - VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.
2012-03-16(40 KB)More...
Ogłoszenie - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przebiśniegów.
2012-02-21(43 KB)More...
ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Weneckiej.
2012-02-21(43 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Radosnej.
2012-02-21(42 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zawiłej i ul. Przebiś
2012-02-21(46 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia strychowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Czechowice-Dziedzice.
2012-02-14(44 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia strychowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Czechowice-Dziedzice.
2012-02-14(40 KB)More...
Ogłoszenie - IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych przy ul. Kostki-Napierskiego.
2011-11-28(47 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice. położonej przy ul. Legionów.
2011-11-28(45 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Żeromskiego.
2011-10-07(47 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2011-09-29(38 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wydzielonego pomieszczenia strychowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu będącego własnością Gminy Czechowice-Dz
2011-08-26(43 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2011-08-01(39 KB)More...
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudownych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przebiśniegów.
2011-07-29(46 KB)More...
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudownej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.
2011-07-29(45 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Radosnej.
2011-07-29(45 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zawiłej i ul. Przebiśniegów.
2011-07-14(49 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowice-Dziedzice przy ul. Weneckiej.
2011-07-14(46 KB)More...
III - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudownych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki Napierskiego.
2011-05-20(42 KB)More...
I - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów.

2011-05-06(42 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2011-05-06(36 KB)More...
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.
2011-03-14(40 KB)More...
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przebiśniegów.
2011-03-14(41 KB)More...
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki Napierskiego.
2011-03-14(42 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kostki-Napierskiego.
2010-10-18(46 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika.
2010-10-18(43 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Radosnej.
2010-10-11(44 KB)More...
Ogłoszenie - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Weneckiej.
2010-10-11(44 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-09-22(36 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-09-22(44 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Przełęcznej.
2010-06-29 08:02:58(44 KB)More...
Ogłoszenie - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz działki niezabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Weneckiej.
2010-06-29 08:01:59(44 KB)More...
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
2010-06-08 13:11:08(48 KB)More...
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Radosnej.
2010-06-08 13:12:06(52 KB)More...
Ogłoszenie - IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów.
2010-04-16(44 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-04-13(35 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-04-13(35 KB)More...
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2010-04-13(36 KB)More...