Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Search:
URZĄD STANU CYWILNEGO
Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu. Wpisanie aktów zagranicznych. Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Odpisy dokumentów. Sprostowanie oczywistego błędu.


Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w urzędzie gminy wraz z informacjami jak sprawę można załatwić.

» Odpis aktu stanu cywilnego
Odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
» Odtworzenie aktu sporządzonego w kraju
» Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą
» Uzupełnienie aktu
» Wpisanie treści odpisu aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia krajowej księgi stanu cywilnego
» Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
» Zaświadczenie o terminie ślubu
» Zawarcie związku małżeńskiego w USC
» Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe)
» Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
» Zgłoszenie urodzenia dziecka
» Zmiana imienia (imion) dziecka
» Nadanie dziecku nazwiska męża matki
» Zgłoszenie zgonu
» Zmiana nazwiska
» Uznanie ojcostwa
» Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w krajach Unii Europejskiej
» Uznanie wyroku sądu zagranicznego
» Zmiana imienia
» Sprostowanie aktu